Manager

Mirosław Promny

e-mail: mirek@kabarety.com.pl
tel. 604 528 028

Królestwo za uśmiech czyli Szekspir z jajami

Katarzyna Rduch

e-mail: katarzyna@eskander.com.pl
tel. 695 22 50 20

Biuro

Sandra Salomon

e-mail: sekretariat@eskander.com.pl
tel./fax 077 441 30 66

Management Kabaretowy Eskander
ul. Malczewskiego3/1
45-030 Opole